img

Ամեն մարդ պետք է ունենա իր հոգեբանը, իսկ ամեն հոգեբան պետք է ունենա իր հոգեբույժը:

Նկարի բացատրություն. «Ուրեմն, դուք ցանկանում եք ծառ դառնա՞լ»:

F5blog.com: 100% Armenian Blog - Your Fresh Ideas Online!


forward