96 100 000 լիտր - Այսքան լիտր օղի է արտադրվել Ռուսաստանում միայն հունիս ամսվա ընթացքում: Համեմատության համար արժե նշել, որ համեմատած 2011-ի հունիսի հետ աճը կազմել է 47%: Աճը հավանաբար կապված է 2012թ-ի հուլիսի 1-ից 18% ակցիզային հարկի բարձրացման հետ:

Սկզբնաղբյուր


forward