image

Երեխաները ջրհեղեղից հետո - Այուտխայ նահանգ, մարզ Սենա, Բանկոկից 80կմ դեպի հյուսիս: ՆՈԿ-ՏԵՆ փոթորիկից հետո Թայլանդը արդեն որերորդ անգամն է, որ տուժում է ուժեղ ջրհեղեղներից: Այս ընթացքում արդեն մահացել են 82 մարդ եվ 4 հոգի համարվում են անհետ կորած:  (REUTERS/Sukree Sukplang)


forward