Ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված իրավախախտումների մասին: Ինչպես եվ սպասելի էր, ես նույնպես ստացա իմ պայ տուգանքը: Լավ, առաջ չանցնեմ եվ մանրամասն նկարագրեմ դեպքի մանրամասները:

Մի քանի օր առաջ իմ գրանցման հասցեյով մեկ նամակ եկավ առ այն, որ մեկ ամիս առաջ ես կարգ եմ խախտել, որի կապակցությամբ ես տեղեկացվում եմ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայություն
ՈՐՈՇՈՒՄ №: 12Ր*******
Վարչական տույժ նշանակելու մասին

Հիմա համառոտ նամակի բովանդակությունը

LEXUS մակնիշի ****** համարանիշի տրանսպորտային միջոցի վարորդը **.05.2012թ. ժամը **:**-ին ք. Երևան, Արշակունյաց / Նժդեհ խաչմերուկի հատվածում չի պահպանել գծանշման պահանջները, որը նախատեսված է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 1-րդ մասով: Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 224-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով`

ՈՐՈՇԵՑԻ.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 1-րդ մասի համաձայն, ********-ին տուգանել 3000 դրամ (Վճարել առցանց):
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հանձնելու օրվան հաջորդող օրը:
Սույն որոշմամբ նշանակված տուգանքի վճարման հաշվեհամարն է` 9000****:
Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել Ճանապարհային ոստիկանության պետին` որոշումն ընդունելու օրվանից հետո 10 օրվա ընթացքում կամ ՀՀ վարչական դատարան` օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

եվ կցված է նկարը

Նկարը վերցրել եմ offense.roadpolice.am կայքից

****

Խոսքը գնում է առաջին-աջ շարքում գնտվող - առաջին մեքենայի մասին

###


Ավելացվել է 27.06.2012-ին 14:06forward